G A N E S H A - SĖKMĖS dievybės m a g i j a.

12,00 14,00 

Ganesha yra Sėkmės dievybė ir blogio bei kliūčių naikintoja. Taip pat garbinama kaip išsimokslinimo, žinių, išminties ir turto dievybė. Ganešą, prašome palaiminimo atsisakant seno ir pradedant nauja. Ganeša taip pat laikoma astrologijos dievybe, kuri žino žvaigždžių kalbą ir visų gyvųjų likimus. Ganešos galva simbolizuoja Atman arba sielą, kuri yra žmogaus egzistencijos galutinė aukščiausia realybė, o jo žmogiškas kūnas simbolizuoja Mają arba žemišką žmogiškąją egzistenciją. Dramblio galva simbolizuoja išmintį, o straublys simbolizuoja OM garsinį kosminės realybės simbolį.

DEVA Simple Posh LUXURY klasės žvakės – GANESHA Godness yra ŽALIOS SPALVOS: pinigai, vaisingumas, sėkmė, išmintis, visapusiška gausa.

⭐ Lakuotos, bekvapės, lietos iš maistinio-rafinuoto, pilnai išvalyto
parafino.

m a ž o s dega – 55 valandas.

d i d e l ė s dega – 75 valandas.

⭐ Žvakės gražiai lydosi ir nevarva.