ES projektai

Jolantos Noreikienės individuali veikla (individualios veiklos vykdymo pažymos Nr.1111727 )

Aš Jolanta Noreikienė, vykdanti individualią veiklą, įgyvendinu ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „Apskaita ir gerbūvis“. Bendra projekto vertė – 37600 Eur.
Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE“, Projektas Nr.:19VP-KE-20-1-04001-PR001 “Apskaita ir gerbūvis”