Paslaugos

Pagrindinis mano tikslas – teikti paslaugas taip, kad būčiau patikima partnerė, kompetetingai atliekanti savo darbą.

BUHALTERINĖ APSKAITA

Suvedu dokumentus į apskaitos programą, operacijas užregistruojame registruose taip, kad gautume reikiamą informaciją pagal Įmonės vadovų poreikius.
Užregistruoju pardavimo operacijas taip, kad gautume ataskaitas pagal įmonės vadovų poreikį. Jeigu reikia, galiu atspausdinti ir išsiųsti pirkėjams pardavimų sąskaitas.
Paruošiu bankinius pavedimus (suderinę su klientu), suvedame bankinius išrašus į apskaitos programą
Suvedu kasos pajamų ir išlaidų orderius, atspausdinu kasos knygą.
Suvedu avansines apyskaitas pagal atskaitingus asmenis. Kontroliuoju, kad teisingai būtų apiformintos komandiruotės: parašytas įsakymas, nurodytas komandiruotės tikslas, pateikti dokumentai atitinka įsakyme nurodytas datas. Galiu padėti paruošti įsakymus.
Suvedu bendrųjų žurnalų operacijas, pvz. Paskaičiuotą PVM, ateinančių laikotarpių sąnaudas ir kt.
Suvedu ilgalaiki turtą į apskaitą. Užregistruoju, įvedu į eksploataciją, priskiriu turtui atsakingą asmenį pagal Jūsų nurodymą. Skaičiuoju turto nusidėvėjimą ir amortizaciją pagal Jūsų įmonės politiką. Pateikiame investicijų ataskaitas pagal Jūsų poreikius.
Trumpalaikio turto pajamavimas, nurašymas, pagamintos produkcijos savikainos skaičiavimas.
Skaičiuoju darbuotojams darbo užmokestį, pateikiu reikiamas ataskaitas Sodra’I ( pranešimas apie apdraustuosius už laikotarpį) ir VMI (gyventojų pajamų mokesčio); paruošiu arba pateikiu informaciją apie mėnesines išmokas darbuotojams, VMI ir SODRAI. GaliU atlikti darbuotojų priėmimo/atleidimo procedūras, ruošti vadovo reikiamus įsakymus apie darbuotojų atostogas ir pan.
Kontroliuoju skolų apmokėjimo terminus. Ruošiu pranešimus apie vėluojančias skolas pirkėjui, skolų išieškojimo pirminius dokumentus teisininkui.

1. Ataskaitų paruošimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai ( PVM, Pajamų mokesčio, Avansinio pelno mokesčio, Pelno mokesčio deklaracijos ir kt.);

2. Ataskaitų paruošimas ir pateikimas SODRA;

3. Metinės ataskaitos užpildymas ir pateikimas Registrų Centrui;

4. Statistinių ataskaitų užpildymas ir pateikimas Statistikos valdybai.

5. Kitų ataskaitų, pagal kliento poreikius, paruošimas.

ŽEMĖS DARBAI STATYBOS AIKŠTELĖSE