Įstaigos pagrindinis tikslas – sumažinti aplinkinių kaimų gyventojų sergamumą, invalidumą ir mirtingumą.

Ypatingas dėmesys skiriamas profilaktiniam darbui, ankstyvai ligų diagnostikai ir sveikos gyvensenos ugdymui bei vaikų sveikatos priežiūros gerinimui.
Sveikatos centras įsteigtas 2001 metais.
Steigėjas – šeimos gydytoja ir dabartinė vadovė – Virginija Staliulionienė.
Nuo pirmų įkūrimo dienų centras dirba pagal sutartį su Vilniaus Teritorine Ligonių Kasa .

Specialistai

Virginija Staliulionienė

šeimos gydytoja, įstaigos vadovė ir steigėja. 1988m įgijo Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto pediatrijos specialybę. Dirbo Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Lavoriškių ambulatorijoje, vėliau Mickūnų ambulatorijoje. Nuo 1995 m dirba šeimos gydytoja. 2000-2001 m dalyvavo ES PHARE konkurse dėl paramos steigiant privačius šeimos gydytojo kabinetus. Gautos paramos pagrindu įsteigė Mostiškių pirminės asmens sveikatos priežiūros centrą. 

Lilija Staniul

bendrosios praktktikos slaugytoja. 1989 metais baigė Vilniaus medicinos mokyklą( dabar Vilniaus kolegija). Dirbo Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Lavoriškių ambulatorijoje. Nuo 2001 m dirba V. Staliulionienės bendros praktikos gydytojo kabinete bendruomenės slaugytoja, o nuo 2013 m ir bendros praktikos slaugytoja.

Teresa Radiuš

bendrosios praktktikos slaugytoja. 1887 metais baigė Vilniaus medicinos mokyklą( dabar Vilniaus kolegija). Dirbo Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Mickūnų ambulatorijoje. Nuo 2015 m dirba V. Staliulionienės bendros praktikos gydytojo kabinete bendros praktikos slaugytoja.

Kristina Oleškevič

akušerė. 1891 metais baigė Vilniaus medicinos mokyklą( dabar Vilniaus kolegija). Dirbo Vilniaus rajono centrinės poliklinikos moterų konsultacijoje, Mickūnų ambulatorijoje. Nuo 2013 m dirba Mostiškių V. Staliulionienės bendros praktikos gydytojo kabinete akušerės pareigose

Paslaugos

PSPC teikiamos šeimos gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerės paslaugos, teikiama greitoji medicinos pagalba, vykdoma slauga, teikiamos įvairios mokamos paslaugos(vakcinavimas, tyrimai, pirminės sveikatos priežiūros paslaugos).