EU projektai

E. komercijos modelio diegimas UAB „Oranžinė oazė“

UAB „Oranžinė oazė“  specializuojasi kavinių veikloje, taip pat tiekia maistą į namus ir biurus. Norint ne tik išlikti, bet ir plėstis rinkoje, atsiranda poreikis pardavimo sandorių skaitmenizavimui, diegiant klientų savitarnos sprendimus. Įmonė,siekdama padidinti įmonės produktyvumą ir pelningumą, vykdo projektą „E. komercijos modelio diegimas UAB „Oranžinė oazė“. Įgyvendinant projektą įmonė skaitmenizuos savo paslaugų pardavimo procesą – sukurs ir įdiegs klientų savitarnos sprendimus. Be pardavimų automatizavimo, el. savitarna sudarys sąlygas nuotoliniam darbui ir saugiam paslaugų teikimui.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė pagal iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas – 49 995,00 EUR. Visa projekto vertė – 66 660,00 EUR.

Projektas pradėtas 2022 m. kovo 16 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. kovo 20 d.

Įdiegus aukščiausius standartus atitinkančius klientų savitarnos sprendimus, įmonė pagerins klientų aptarnavimą teikiantpaslaugas – sklandesnis ir greitesnis klientų aptarnavimas, paprastesnis užsakymų administravimas, o tai leis sumažintilaiko sąnaudas, padidinti klientų skaičių ir padidinti pardavimus. Projektu pasiektas rezultatas – sklandžiai veikianti el. savitarna, leidžianti nuotoliniu būdu parduoti įmonės teikiamas paslaugas.

Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės potencialas, produktyvumas bei pardavimų apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi bei plėtros būtina sąlyga.