UAB „sabalin“ veiklos plėtra, diegiant e. komercijos modelius

UAB „Sabalin“ – plataus asortimento odinės avalynės gamintoja. Įmonė siekdama padidinti įmonės pajamas ir pelningumą, vykdo projektą „UAB „Sabalin“ veiklos plėtra, diegiant e. komercijos modelius“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninio plėtros fondo projektui įgyvendinti skirta 49 725,00 Eur. Visa projekto vertė – 66 300,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukurta klientų savitarna el. prekybos platformoje ir išteklių valdymo sistemos integracija. Projektas pradėtas 2022 m. vasario 24 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. vasario 21 d.

Klientų savitarnos sprendimo įdiegimas ir atsiradusios sąlygos gaminamos avalynės pardavimui naudojant internetinę prekybą, leis įmonei pritraukti nuolat skubančius klientus, praplėsti klientų ratą, praplėsti rinkas. Tai padidins pardavimų apimtis, išaugs įmonės konkurencingumas bei pelningumas. Integruota išteklių valdymo sistema optimizuos įmonės darbuotojų darbą ir tai padidins darbo našumą, bei įmonės produktyvumą..

Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės potencialas, produktyvumas bei pardavimų apimtys, tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi bei plėtros būtina sąlyga. Projekto pagalba bus formuojamas ilgalaikis įmonės žinomumas bei pridedamoji vertė, kuri turės tiesioginės įtakos įmonės konkurencingumui Lietuvos ir užsienio rinkose ne vienerius metus po projekto įgyvendinimo.

Jums taip pat gali būti įdomu