Tarptautinis šokių festivalis - konkursas SPACE

International dance festival – competition SPACE

KOMISIJA

Committee

Apie Space

About Space

LT

Šokio festivalis-konkursas „SPACE“ skirtas įvairaus amžiaus grupių šokio kolektyvams ir vienija skirtingų šokio stilių mėgėjus bei profesionalus. Dalyviai turi galimybę parodyti savo gabumus, tobulinti sceninę, koncertinę patirtį ir gauti kompetentingos komisijos įvertinimą pasirinktose pradedančiųjų arba pažengusiųjų kategorijose.

EN

Dance festival-competition „SPACE” is aimed at dance groups of all ages and unites amateurs and professionals of different dance styles. Participants have the opportunity to showcase their skills, enhance their stage and concert experience, and receive a competent jury evaluation in selected beginner or advanced categories.