„Sieksnis, uolektis ir sprindis iki svajonės“

Apie mus

Šiuo metu asociacija vienija maždaug 200 narių, kuriems atstovauja 15 tarybos narių iš daugelio Lietuvos miestų: Klaipėdos, Alytaus, Kaišiadorių, Radviliškio, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Kupiškio, Raseinių, Elektrėnų ir Vilniaus. Asociacijos tikslas – telkti bendrai profesinei ir kūrybinei veiklai šalies technologijų mokytojus, dėstytojus ir mokslininkus, organizuoti jų susitikimus, konferencijas, kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, diskusijas, konkursus, plenerus, kūrybines stovyklas, parodas, ekskursijas ir kitus metodinius bei dalykinius renginius.
Lietuvos technologijų mokytojų asociacija ketina dalyvauti rengiant ir svarstant technologijų mokymą šalyje reglamentuojančius teisės aktus ir programas, vadovėlius ir kitas technologijų mokymo priemones, teikti siūlymus švietimo valdymo ir savivaldos subjektams dėl technologijų mokytojų darbo sąlygų tobulinimo, jų veiklos vertinimo. Asociacija pasiryžusi bendradarbiauti su pedagogine ir kita periodine spauda, atstovauti savo nariams ir ginti jų interesus, bendrauti ir bendradarbiauti su kitų šalių analogiškomis technologijų ir kitų mokomųjų dalykų mokytojų asociacijomis.
Asociacija tikisi, kad padės skleisti technologijų mokytojų gerąją patirtį ir įrodys, jog technologijų pamokose mokiniai ne tik sužino apie naujausius technikos, technologijų ir kūrybinius pasiekimus bei tendencijas, bet ir turi turėti galimybes tai išbandyti patys. Čia jie yra parengiami tolesniam savarankiškam gyvenimui – jei ne geriau, tai bent ne prasčiau negu per lietuvių, fizikos ar matematikos pamokas.

Draugai ir partneriai