Pristatymo ir grąžinimo sąlygos

NEMOKAMAS* PRISTATYMAS PER 1–3 DARBO DIENAS LIETUVOJE
 • *Pristatymas nemokamas, jei užsakymas viršija 50 Eur
 • Vilniaus mieste pristatymas nemokamai per kurjerį
 • Užsakytas prekes galite atsiimti NEMOKAMAI per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo patvirtinimo:
 • „Velveto grožio centras“, M.Marcinkevičiaus g.1, 08432, Vilnius.
 • *prieš atvykstant suderinkite atvykimo laiką telefonu: +37069055522
 • Prekių pristatymas per „Omniva“ savitarnos terminalus / paštomatus
 • 0,00 Eur – pristatymo kaina, kai užsakymo suma didesnė nei 50 Eur.
 • 2 Eur – pristatymo kaina, kai užsakymo suma mažesnė nei 50 Eur.
 • 0,00 Eur – Atsiėmimas nemokamai : M.Marcinkevičiaus g.1 Vilnius, VELVETO grožio centras
  0,00 Eur- Pristatymas Vilniaus mieste per kurjerį.

  Prekių grąžinimas ir keitimas


  1.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos ir (ar) atsisakoma Sutarties vadovaujantis taikytinais teisės aktais bei šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka.
  1.2. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo (pristatymo) dienos. Tuo atveju, kai Sutartis apima ir yra sudaryta dėl keleto Prekių įsigijimo, kurios yra pristatomos Vartotojui atskirai, teisė atsisakyti Sutarties baigiasi po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią perduodama (pristatoma) paskutinė Prekė pagal Sutartį.
  1.3. Norėdamas atsisakyti Sutarties, Vartotojas turi pateikti Pardavėjui laisvos formos Prekių grąžinimo prašymą (Vartotojas gali pasinaudoti ir pavyzdine Sutarties atsisakymo forma, kuri yra pridedama prie šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių kaip jų priedas Nr. 1. Naudoti šią formą neprivaloma) bei prie jo pridėti Prekių įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą. Pirkėjo, kuris yra Vartotojas, pranešimas apie Sutarties atsisakymą siunčiamas Pardavėjui šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių Norėdami informuoti Mus apie Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų ar jei Jums reikalinga Mūsų pagalba dėl Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis el. paštu info@garbane.lt arba paštu adresu UAB „Garbanė“ Vėjo g. 65-1 LT-14121 Vilnius. Į Jūsų paklausimus, gautus raštu, atsakysime per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. 12.5 punkte nurodytais kontaktais arba pateikiamas Pardavėjui naudojantis Tinklapyje numatytais funkcionalumais, paspaudžiant atitinkamą Prekių grąžinimui skirtą mygtuką ir atliekant kitus Tinklapio prašomus veiksmus.
  1.4. Šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikęs Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Pardavėjui Prekę (jeigu ši jau buvo jam perduota) išsiųsdamas ją (pasinaudojant kurjerio paslaugomis) adresu UAB „Garbanė“, Verkių g. 31D, LT-09108 Vilnius.
  1.5. Pardavėjas privalo grąžinti visus iš Pirkėjo, kuris yra Vartotojas, gautus mokėjimus, įskaitant Prekių pristatymo kainą jeigu ši buvo taikyta (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl Pirkėjo pasirinkto, kito nei įprastai pigiausio pristatymo būdo siūlomo Tinklapyje), nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjui buvo pranešta apie sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties. Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą įmoką, naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį pradinėje mokėjimo operacijoje naudojo Klientas, išskyrus atvejus kai Pirkėjas sutiks su kitu Pardavėjo pasiūlymu. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų (Prekės kainos ir (ar) pristatymo išlaidų) iki tol, kol Prekė nėra grąžinta Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateikia rašytinio įrodymo, patvirtinančio aplinkybę, kad Prekė yra Pardavėjui išsiųsta (atsižvelgiant į tai, kas įvyks ankščiau).
  1.6. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  1.6.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);
  1.6.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  1.6.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  1.6.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  1.6.5. pateiktas Prekės įsigijimo dokumentas;
  1.6.6. negrąžinamos prekės, kurios buvo pirktos ne iš Pardavėjo arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  1.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame skyriuje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Pirkėjas yra atsakingas už Prekės vertę, sumažėjusią dėl veiksmų / veiksnių / aplinkybių, nebūtinų tam, kad būtų buvę galima nustatyti, koks yra Prekės pobūdis, savybės, komplektiškumas.
  1.8.Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos pakeisti Prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Preke išskyrus Prekes, numatytas šio skyriaus 8.12 punkte. Jeigu keičiant Prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo atsiskaityti su Pardavėju pagal perskaičiuotas Prekių kainas. Pirkėjo reikalavimas pakeisti Prekę tenkinamas, jeigu yra tenkinamos visos šio skyriaus 8.6 punkte numatytos sąlygos ir nėra kitų Taisyklėse numatytų aplinkybių. Norėdamas pasinaudoti šia teise Pirkėjas turi pristatyti Prekę Pardavėjui šio skyriaus 8.4 punkte nurodytu būdu ir pateikti originalius Prekių įsigijimo dokumentus.
  1.9. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų Prekių, Pardavėjas informuoja Pirkėją ir Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo atitinkamo pranešimo dienos, grąžinti Prekes Pardavėjui. Tokiu atveju taikomos aukščiau aptartos kokybiškų Prekių grąžinimo nuostatos.
  1.10. Jeigu Prekė grąžinama, remiantis šio Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriaus 8.1 – 8.7 punktuose nustatyta tvarka, arba pakeičiama kita Preke kaip numatyta Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 8.8 punkte, Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos. Kai Pardavėjui yra grąžinama nekokybiška Prekė, Prekių grąžinimo išlaidas Pirkėjui atlygina Pardavėjas.
  1.11. Jeigu grąžinama Prekė su defektu, ją galite grąžinti Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių Šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikęs Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Pardavėjui Prekę (jeigu ši jau buvo jam perduota) išsiųsdamas ją (pasinaudojant kurjerio paslaugomis) adresu:
  M. Marcinkevičiaus g. 1, Velveto grožio centras, LT-08433 Vilnius
  8.4 punkte nurodytu būdu (su prierašu: „Prekės su defektu grąžinimas“). Privalote grąžinti Prekę kartu su Prekių pristatymo metu gautu pirkimo kvitu ir pastebėtų trūkumų aprašymu, taip pat Jūsų prašymu (galite pasinaudoti ir pavyzdine Sutarties atsisakymo forma (nurodant joje informaciją apie Prekės defektus), kuri yra pridedama prie šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių kaip jų priedas Nr. 1).
  1.12. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tuo atveju, jeigu Sutarties pagrindu įsigyjamos Prekės pagal CK 6.228 (10) 2 d. 5 p. taikytinų teisės aktų reikalavimus yra priskirtinos prekėms, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių. Pirkėjo, kuris yra Vartotojas, reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės Prekę analogiškomis Prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik gavus atskirą Pardavėjo sutikimą.
  Imones Rekvizitai:payseros saskaita:
  Paysera LT LT203500010001085297